e-ISSN: 2822-4965
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Ülken Akademi

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2022): Ülken Sosyal Bilimler Dergisi


ÜLKEN Sosyal Bilimler Dergisi, Ülken Sosyal Bilimler Akademisi tarafından kurulmuş ve 2022 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir.

Ülken Sosyal Bilimler Dergisi, dil-edebiyat, eğitim, felsefe, görsel sanatlar, hukuk, ekonomi, ilahiyat, medya-iletişim, müzik, psikoloji, siyaset, sosyal hizmetler, tarih ve coğrafya gibi sosyal ve beşeri bilimlerin farklı dallarında disiplinlerarası araştırmaları önemseyen bir dergidir.

Dergimiz, her dilde alanında uzman yerli ve yabancı araştırmacıların özgün çalışmalarını okuyucuyla buluşturmayı hedeflemektedir.

Dergide bilimsel bir üslup ve bakış açısını önceleyen bir titizlikle kaleme alınan makale, çeviri, teknik not, derleme ve kitap/etkinlik değerlendirmesi gibi akademik yayınlara yer verilecektir.

Çalışmalarını bizler aracılığıyla akademi dünyasına sunmak isteyen tüm araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Ülken Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulu

Makale son gönderim tarihi: 1 Kasım 2022

Ülken Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

KAPSAM: Sosyal Bilimler Araştırmaları

PERİYOT: Yılda 2 Sayı (Haziran / Aralık)

BASIM ADRESİ: ulkenakademi.com

BASIM TARİHİ: Haziran 2022, June 2022

YAYIN DİLİ: Tüm dillerde yayın yapılmaktadır.

İLETİŞİM

e-mail: ulkendergisi@gmail.com

YAYINCI 

MOTİF Eğitim Bilişim Medya Yayın Organizasyon Gıda Sanayi ve Dış Ticaret L.T.D ŞTİ

SAHİBİ

MOTİF Eğitim Bilişim Medya Yayın Organizasyon Gıda Sanayi ve Dış Ticaret L.T.D ŞTİ Adına Prof. Dr. Eyup Baş

bas@divinity.ankara.edu.tr

Ülken Akademi Dergisi, dil-edebiyat, eğitim, felsefe, görsel sanatlar, hukuk, ekonomi, ilahiyat, medya-iletişim, müzik, psikoloji, siyaset, sosyal hizmetler, tarih ve coğrafya gibi sosyal ve beşeri bilimlerin pek çok dalında, alanında uzman yerli ve yabancı araştırmacıların özgün çalışmalarını okuyucuyla buluşturmayı amaçlayan uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Disiplinler arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.

Duyurular

Arşiv

Eski sayılara bak

Tüm Sayıları Göster